Nizozemsko

Státní vlajka Nizozemska
Státní znak Nizozemska

Země větrných mlýnů

Nizozemsko

Nizozemsko Externí odkaz je nejrovinatější zemí Evropy. Bez množství hrází by polovina území celého státu byla pod vodou.

Přibližně polovina nizozemského území leží v úrovni mořské hladiny, nebo dokonce pod ní. Aby tato země nezmizela pod hladinou Severního moře Externí odkaz, zřídili Holanďané v průběhu několika staletí více než 800 kilometrů hrází, přehrad a protipovodňových zábran. Voda utváří charakter života v Nizozemsku. Záplavy opakovaně ničily rozsáhlá území, a proto je země protkána mnoha průplavy a kanály.

Holanďané sami dělí svou zemi na dvě poloviny, část severně od řek a část jižně od řek. Míněny jsou řeky Rýn Externí odkaz, Maas a Waal. V severních provinciích žijí převážně kalvínští protestanti, kteří jsou považováni za spořivé a chladné, na jihu "temperamentní a marniví katolíci". Holanďané mají pověst tolerantních lidí. Tolerance je v tomto hustě osídleném evropském státě s mnoha etnickými menšinami ostatně více než potřebná. Navzdory rozsáhlé industrializaci je Nizozemsko stála ještě agrární zemí. Dvě třetiny území tohoto státu je využíváno k zemědělským účelům. Malé Holandsko vyrábí více zemědělských produktů než kterákoli jiná evropská země. K hlavním produktům patří zelenina a proslulé sýry jako gouda nebo eidam. Tradičně velkou roli hraje rybolov. Holandské majtesy a mušle (slávky jedlé) jsou vyhlášenou delikatesou.

Také v oblasti dopravy se Holandsko může pochlubit několika superlativy. Rotterdam Externí odkaz má největší námořní přístav na Evropském kontinentu a v žádné jiné evropské zemi nejezdí tolik cyklistů.


Informace Základní údaje
 • Oficiální název: Nizozemské království
 • Hlavní město: Amsterdam
 • Jazyk: nizozemština
 • Správní členění: 12 provincií
 • Měna: euro € (EUR)
 • Náboženství: katolíci a protestanté
Informace Údaje v číslech
 • Rozloha: 40 844 km 2
 • Počet obyvatel: 15,4 milionu
 • 378 obyvatel na km 2
 • Nejvyšší vrchol: Vaalserberg (321 metrů)
 • Nejnižší bod: 6,7 metrů pod hladinou moře
Informace Pamětihodnosti Informace Podnebí
 • oceánské s mírnými zimami a vlahým létem
 • průměrné teploty v zimě 2 °C
 • průměrné teploty v létě 17 °C
Informace Zajímavosti
 • Jezero IJsselmeer bylo dříve zálivem v Severním moři a neslo název Zuidersee. Po obehnání hrázemi se stalo vnitrozemským jezerem, které je rájem vyznavačů vodních sportů.
 • Modře malovaná, glazovaná keramika z malého města Delftu, tzv. delftská fajáns, patří k nejvýraznějším uměleckořemeslným výrobkům v západní Evropě.
 • Výraz "Normalnull", označující výšku mořské hladiny, pochází z Nizozemska. Od 17. století se vypočítává podle zeměpisné výšky Amsterdamu.
Poslední aktualizace stránek: 15.06.2011